Pengertian Tahlil

A. PENGERTIAN TAHLIL
Tahlil berasal dari kata hallala-yuhallilu-tahlilan yang artinya membaca kalimat la ilaha illallah : tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan tahlil di sini adalah membaca serangkaian surat-surat Al-Qur’an, ayat-ayat pilihan, dan kalimat-kalimat zikir pilihan (termasuk di dalamnya membaca la ilaha illallah) dengan meniatkan pahalanya untuk para arwah dan ditutup dengan do’a.

Tahlil berasal dari kata hallala-yuhallilu-tahlilan yang artinya membaca kalimat la ilaha illallah : tiada Tuhan selain Allah
Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW :
Artinya : Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah (kalimat tahlil). Dan seutama-utama zikir yang aku dan juga para nabi sebelumku mengucapkan kalmat la ilaha illallah. Ia adalah kalimat tauhid dan kalimat kemurnian dan keesaan Allah. Ia juga asma Allah yang teragung. (HR. Imam At-turmudzi, an-Nasa’I, Ibnnu Majjah, dan Al-Hakim).

B. KEUTAMAAN TAHLIL
Di dalam bacaan tahlil terdapat banyak keutamaan, bias dilihat dari tahapan-tahapan bacaan dalam tahlil. Diantara keutamaannya adalah :
1. Membaca ila hadhrah, merupakan ikrar atau niat, kepada siapa pahala  tahlil itu dialamatkanSelain itu juga ada maksud do’a permohonan kepada  Allah Swt agar semua arwah atau orang yang disebutkan itu memperoleh atau menerimapahala dari bacaan tahlil.Sedangkan bacaan al- Fatihah yang dibaca setelah ila hadhrah, selainditujukan pahalanya kepada arwah atau orang yang dimaksud, juga melandasi terkabulnya do’a yang dibaca.

2. Membaca surat Al-ikhlas, di dalam membaca surat Al-Ikhlas terdaat keistimewaan.
a. Menurut Syeh Muhammad Imaroh dalam kitabnya al-Fath al-Jadid bahwa pahala membaca surat al-ikhlas satu kali sama juga dengan membaca sepertiga Al-Qur’an.
b. Adanya keterkaitan langsung antara bacaan surat Al-Ikhlas dengan pengiriman/penghadiahan pahalanya bagi orang-orang yang telah meninggal.

3. Membaca surat Al-Falaq dan Annas, kedua surat ini dikenal dengan al-Muawwidzatain. Kedua ayat tersebut keutamaan dan keagungannya tidak memiliki bandingannya sama sekali.

4. Membaca Surat Al-Fatihah, memiliki empat keutamaan :
a. Dibuka pintu kebaikan dan dihilangkan segala kesusahan,
b. Dapat menyembuhkan penyakit,
c. Mendapat rizqi yang banyak, dan
d. Memperoleh apa yang diinginkan.